ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีมอบเข็มกลัดและตราวิทยาลัยฯ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
เตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
แจ้งนักศึกษาใหม่ ปวช. ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
Unbelievable (79/2) 21 ธ.ค. 65
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)