ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร วิทยาลัยในเครือเอ็น-เทค อินเตอร์กรุ๊ป ประจำปีการศึกษา 2564
ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
และท่าน ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์
ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร วิทยาลัยในเครือเอ็น-เทค อินเตอร์กรุ๊ป
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,11:19   อ่าน 583 ครั้ง